Prague AT - Prague Airport Train

Akciová společnost Prague AT byla založena za účelem vybudování kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha s centrem metropole.

Stále rostoucí počet cestujících na pražském letišti zvyšuje akutní potřebu dalších dopravních spojení. Praha jako jedna z mála metropolí doposud žádné vlakové a tedy komfortní spojení nemá.

Projekt respektuje státem zvolenou variantu kolejového spojení a jako alternativu nabízí vlakové spojení centra s letištěm formou BOT (Built Operate Transfer).

Spolupráce soukromého a státního sektoru by měla vést k rychlé výstavbě a provozu vlakového spojení s letištěm a pozdějšího propojení obou tratí.